Kontrast:

Perspektywy na przyszłość

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem edukacji programistycznej w Polsce, które wzięły udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Akademii Programowania!

Dziękujemy szczególnie uczestnikom zajęć pozalekcyjnych z programowania, nauczycielom i młodym instruktorom prowadzącym zajęcią, osobom prowadzącym Centra Ogólnopolskiej Akademii Programowania i Ministerstwu, dzięki któremu mogliśmy realizować ten projekt.

To jednak nie koniec naszej wspólnej przygody z nauką programowania - projekt się kończy, ale nie nasze wspólne działania! Już wkrótce przedstawimy nasze pomysły na następny rok kontynuujące rozpoczęte inicjatywy. Nie zabraknie w nich także Waszych pomysłów i inspiracji, którymi się z nami dzieliliście.

Dziękujemy - dzięki Wam wspólnie tworzymy Ogólnopolską Akademię Programowania!

Pozycja: Home > Aktualności > Perspektywy na przyszłość | Zaloguj