Kontrast:

akademia

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

Ogólnopolska Akademia Programowania to przedsięwzięcie kontynuujące działania i rozwiązania wypracowane w ramach projektów Akademia Programowania (2014) i Programowanie na start! (2013).

Zaplanowane zadania są odpowiedzią na potrzebę integracji istniejących materiałów i treści dotyczących nauki programowania, przeprowadzania spójnych działań, mających na celu wzmacnianie kadry oraz przygotowanie usystematyzowanych materiałów szkoleniowych o najwyższej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców, umożliwiających samodzielną naukę.

Działania obejmą, m.in. opracowanie koncepcji nauczania i integracji wiedzy, zasobów oraz środowiska informatycznego w Polsce, wykorzystanie i rozwój istniejących już zasobów Kompendium Wiedzy i Akademii Programowania. Wypracowana koncepcja oraz usystematyzowane materiały będą prezentowane i przekazane co najmniej 100 nauczycielom i instruktorom z całej Polski podczas warsztatów dydaktyczno-metodycznych. W ramach projektu odbędą się obozy naukowo-dydaktycznedla młodzieży, których celem będzie rozwój zarówno wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki i programowania, jak i kształtowanie i wzmacnianie potencjału instruktorskiego wśród uczestników. W ramach projektu powstanie 12 Centrów Ogólnopolskiej Akademii Programowania, które wspierać będą realizację (w okresie od września do grudnia 2015) zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów, rozwijających myślenie algorytmiczne i umiejętność programowania, a jednocześnie przygotowujące do udziału konkursach i olimpiadach.

W ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania, celem aktywizacji uczestników, odbędą się trzy edycje konkursów indywidualnych i drużynowych o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania. Ważnym elementem projektu będzie także portal informacyjno-komunikacyjny, na którym gromadzone będą niezbędne informacje na temat Centrów i Stref, realizujących zajęcia z programowania. Portal będzie źródłem wiedzy i informacji o inicjatywach związanych w nauką programowania w Polsce; stanowić także płaszczyzną wymiany poglądów, doświadczeń, miejsce inspiracji nowych działań oraz prezentacji dotychczasowych dokonań. Projekt zwieńczy ogólnopolska konferencja (przeprowadzona w ramach Computer Science Education Week 2015) podsumowująca zrealizowane działania w formie wymiany dobrych praktyk. Należy podkreślić, że wszystkie realizowane w ramach projektu działania sprzyjać będąbudowaniu i rozwijaniu trwałej współpracy i integracji środowiska informatycznego w Polsce (edukacyjnego, akademickiego i biznesowego).

Pozycja: Home > Progamuj > Akademia | Zaloguj