Kontrast:

o stowarzyszeniu

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i „programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.

Cele i formy działań

Wyzwania, którym chcemy sprostać to:

 • kształcenie kultury matematycznej i informatycznej
 • kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów
 • rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego
 • stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia
 • rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć
 • wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej
 • kształtowanie etycznej postawy życiowej
 • krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej

Zadania te są realizowane poprzez:

 • organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających
 • zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół
 • tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych
 • budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych
 • przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk
 • działalność wydawniczą i medialną
 • utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi

Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu przedsięwzięć w obszarze społeczeństwa obywatelskiego jest partnerstwo. W naszych działaniach współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi i oświatowymi a także z sektorem biznesu. Stowarzyszenie TALENT jest sprawdzonym partnerem takich instytucji jak Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Miasto Gdynia czy Miasto Gdańsk. Wsparcie naukowe w realizacji projektów zapewnia współpraca z uczelniami wyższymi min. Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższą Szkołą Biznesu – NLU w Nowym Sączu.Budujemy również ogólnopolską sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.Najważniejsze nasze projekty realizowane w ramach partnerstwa publicznego to:

 • „Akademia Programowania” – ogólnopolski projekt edukacyjny, obejmujący m.in. warsztaty metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli oraz cykl zajęć z programowania w 33 szkołach w Polsce (MAiC)
 • „K0dowan13 to Wyzwan13” – konkurs oraz obóz naukowy w ramach zadania „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”, finansowane ze środków MEN
 • „Programowanie na start!” – projekt ogólnopolski, organizacja 7 zajęć pozalekcyjnych z programowania w 25 szkołach dla ponad 500 uczestników (MAiC)
 • „Zostań mistrzem programowania!”– cykliczne ogólnopolskie obozy naukowe dla młodzieży i nauczycieli informatyki (MEN)
 • „Zostań w Polsce!” – projekt edukacji obywatelskiej młodzieży uzdolnionej informatycznie (współpraca z MKiDN)
 • „Młoda Informatyczna Gdynia” – praca z młodzieżą uczącą się w gdyńskich gimnazjach i liceach (Miasto Gdynia)
 • „Nie zmarnuj talentu” – edukacja informatyczna trójmiejskiej młodzieży (Miasto Gdańsk)
 • „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów” – cykliczne ogólnopolskie zawody informatyczne certyfikowane przez MEN. W latach 2010 – 2014 OIG organizowana była we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Aktualnie organizacja OIG (w latach 2014 – 2016) jest kontynuowana w ramach zadania zleconego przez MEN.
 • „Łowcy Informatycznych Talentów” – projekt ogólnopolski, organizacja obozu informatycznego dla dzieci i młodzieży; wyjazd uczestników na konkurs międzynarodowy Creative Baltie 2013 (MEN)
 • „Informatyka specjalnością młodych Polaków” – ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli informatyki (MEN)
 • "Na tropie informatycznych geniuszy”- organizacja ogólnopolskiego obozu naukowego dla dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem w zakresie informatyki (MEN)
 • "Gdynia Informatics Cup” – ogólnopolskie zawody o puchar Prezydenta Gdyni
 • XVI Bałtycka Olimpiada Informatyczna – międzynarodowy turniej informatyczny zrealizowany w 2008r. (MEN, Miasto Gdynia)
 • XVIII Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej (MEN, Miasto Gdynia)
 • "Twórcza praca z uczniem zdolnym” – ogólnopolska konferencja poświęcona edukacji zdolnej młodzieży
 • "Informatyka dla Młodych Pomorzan” – internetowy konkurs informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
 • "Pomorska Liga Przyrodnicza” – drużynowe zawody dla gimnazjalistów (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
 • "SzlaQ MennonITów” – wycieczki słynnym szlakiem żuławskich Mennonitów i stworzenie przez uczestników strony internetowej (Muzeum Historii Polski)
 • "Pomorze Algorytmów” – internetowy konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
 • "Na tropie informatycznych geniuszy” – organizacja obozu naukowego dla 80 uczestników z całej Polski, a także internetowego konkursu informatycznego (MEN)
 • "Talent-Technologia-Tolerancja” – zajęcia pozalekcyjne realizowane w siedmiu miastach Polski, oparte o wykłady transmitowane na żywo (MEN)
 • Z podejmowanych zobowiązań wywiązujemy się rzetelnie. Projekty przechodza kontrole z ocena pozytywna. Zapewniamy wysoki poziom realizacji powierzonych zadań. Do projektów wnosimy kreatywną myśl koncepcyjną. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Pozycja: Home > O projekcie > O stowarzyszeniu | Zaloguj