Kontrast:

konferencja

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

W ramach projektu zorganizowana zostanie jednodniowa ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt. Konferencja będzie miała formę wymiany doświadczeń poprzez cykle tematycznych paneli dyskusyjnych. Posłuży to poznawaniu dobrych praktyk nawiązywania i rozwijania sieci współpracy, dzieleniu się skutecznymi metodami prowadzenia zajęć i motywowania ich uczestników.

W konferencji uczestniczyć będzie ok. 100 uczestników z całej Polski – prowadzący Centra Ogólnopolskiej Akademii Programowania, nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia, nagrodzeni uczestnicy zajęć, przedstawiciele instytucji edukacji, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele mediów oraz zaproszeni goście działający na rzecz promowania rozwoju kompetencji cyfrowych.

Konferencja odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w Warszawie w czasie obchodów światowego Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week, 7-13 grudnia 2015).

Prelekcje zaproszonych ekspertów w dziedzinie nauczania zaawansowanych kompetencji cyfrowych będą mieć na celu doskonalenie jakości i innowacji w kształceniu umiejętności organizacyjnych, dydaktycznych i trenerskich uczestników konferencji.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania doświadczeń, koncepcji, pomysłów i dobrych praktyk, ukierunkowanych na upowszechnianie algorytmiki wśród młodych ludzi, wzmacnianie i inspirowanie działań służących poszerzaniu kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Pozycja: Home > O projekcie > Konferencja | Zaloguj