Kontrast:

zajęcia

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

W ramach projektu zrealizowane będzie około 200 cykli warsztatów pozalekcyjnych w całej Polsce. Zajęcia odbywają się w okresie od września do grudnia 2015 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów, chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie myślenia algorytmicznego i programowania, a jednocześnie przygotowujących się do udziału w konkursach informatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z BAZĄ ZAJĘĆ, w której znajdują się oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w poszczególnych regionach, BAZĄ MIEJSC, w której można poszukać miejsca dysponującego pracownią komputerową oraz BAZĄ KONKURSÓW, umożliwiającą odszukanie konkursu za zakresu informatyki i programowania według wybranych kryteriów.

Pozycja: Home > O projekcie > Zajęcia | Zaloguj