Kontrast:

warsztaty i obozy

AKADEMIA PROGRAMOWANIA | STOWARZYSZENIE TALENT

Nauczyciele i instruktorzy podejmujący pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki informatyki i programowania będą mogli poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w czasie 3 edycji warsztatów metodyczno-dydaktycznych.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie i rozwijanie Centrów lub Stref Ogólnopolskiej Akademii Programowania, finansowanych ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Warsztaty obejmować będą dwie części:

  • Część metodyczna - wprowadzenie w tematykę budowania i rozwijania Centrów i Stref, sieci współpracy, promowania i zachęcania młodzieży do udziału w zajęciach.
  • Część praktyczna - zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności efektywnego organizowania zajęć, konkursów, układania zadań, prezentowania treści i rozwiązań oraz przygotowywania materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu istniejących narzędzi informatycznych. Ponadto realizowane będą zajęcia z zakresu pozytywnego oddziaływania na uczniów w procesie uczenia się, motywowania i wspierania do rozwoju w dziedzinie informatyki.

W ramach projektu odbędą się także 3 obozy naukowo-dydaktyczne dla młodzieży, których celem będzie rozwój zarówno wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki i programowania, ale również kształtowanie i wzmacnianie potencjału instruktorskiego wśród uczestników. Dzięki nabytym umiejętnościom młodzi instruktorzy będą wspierać prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania.

Obozy obejmować będą:

  • Rozwój umiejętności myślenia algorytmicznego i programowania.
  • Warsztaty rozwijające zdolności społeczne.
  • Warsztaty rozwijające umiejętności prezentacji, współprowadzenia zajęć, efektywnego przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
  • Zajęcia integracyjne.
Pozycja: Home > O projekcie > Warsztaty i obozy | Zaloguj