Kontrast:

Wątek:

Koszulki i torby projektowe

Autor: Sebastian Szubartowski. Ostatnia odpowiedź: (Małgorzata Sawicka) Z dnia: 2015-11-19 godz. 18:23

Zaczynamy sukcesywnie wysyłać do Państwa koszulki oraz torby/worki projektowe. W związku z tym, że uczestników zajęć jest więcej niż pierwotnie zakładane 2.000 osób podjęto decyzję, że należy traktować w/w przedmioty jako swego rodzaju nagrodę. Kryteria nagradzania jakie Państwo przyjmiecie dla swoich grup pozostawiamy w Państwa gestii. Może to być regularna obecność, aktywność, wyniki w konkursach lub mix wymienionych. Przyjęliśmy też zasadę, że łączna liczba wysyłanych przedmiotów (koszulki plus torby) będzie nie niższa niż liczba osób na przesyłanych przez Państwa listach obecności. W ten sposób każdy z uczestników zajęć otrzyma minimum jeden przedmiot z OAP.

Pozycja: Home > Zainspiruj się > Forum > Ogólne > Koszulki i torby projektowe | Zaloguj