Kontrast:

"Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra"

  • Tryb: stacjonarny
  • Adresaci: Szkoły ponadgimnazjalne
  • Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Strona internetowa: http://euroelektra.edu.pl
Terminy:

Zawody I stopnia – 6.11.2015

Zawody II stopnia – 11.01.2016

Zawody II stopnia – 18.03.2016

Ogłoszenie wyników – 22.04.2016

Opis:

Olimpiada rozgrywana jest w trzech grupach tematycznych:

  • elektrycznej,
  • elektronicznej,
  • teleinformatycznej.                                                                                                 

Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: 

  • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady, 
  • zawody II stopnia to zawody okręgowe,
  • zawody III stopnia to zawody centralne.      

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy Olimpiady rozwiązuja kilka zadań tekstowych (od 4 do 6).  

Pozycja: Home > Znajdź > Baza konkursów > Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra | Zaloguj