Kontrast:

"PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji"

  • Tryb: online i stacjonarny
  • Adresaci: Szkoły ponadgimnazjalne
  • Organizator: Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • Strona internetowa: http://wiping.pl
Terminy:

Rozpoczęcie I etapu:  12 października 2015

Opis:

Konkurs rozgrywany jest w trzech etapach:
(a) I etap – internetowy (rozgrywany zdalnie)
(b) II etap – internetowy (rozgrywany zdalnie)
(c) III etap – finał rozgrywany w miejscu wskazanym przez Organizatora z obowiązkowym, osobistym uczestnictwem zawodników.

Cele konkursu

  1. Popularyzacja wiedzy o nowoczesnych technikach informatycznych.
  2. Kształtowanie samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie informatyki.
  3. Stworzenie warunków efektywnego współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej.
  4. Motywowanie uczniów do samokształcenia i twórczego rozwiązywania problemów.
  5. Integracja środowiska edukatorów IT.
Pozycja: Home > Znajdź > Baza konkursów > PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji | Zaloguj