Kontrast:

"Zostań szkolnym mistrzem kodowania"

  • Tryb: stacjonarny
  • Adresaci: Szkoły gimnazjalne
  • Organizator: ZS 7 Katowice
  • Strona internetowa: http://zs7.katowice.pl
Terminy:

30 listopad 2015

Opis:

Cele konkursu:
 a) wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania programowaniem,
 b) promowanie pozytywnego używania technologii informacyjnej,
 c) promowanie darmowych środowisk programistycznych,
 d) propagowanie używania technologii informacyjnej do nauki różnych przedmiotów.
Wyłonieni zostaną najaktywniejsi uczestnicy "kodowania".

Ponadto należy jeszcze wykonać pracę konkursową polegającą na stworzeniu w środowisku Scratch bez dostępu do Internetu pomocy naukowej z wybranego przez ucznia przedmiotu szkolnego.

Pozycja: Home > Znajdź > Baza konkursów > Zostań szkolnym mistrzem kodowania | Zaloguj